Er zijn verschillende categoriën vastgoed waar een vergelijking van de kosten m.b.v. een nutscode zinvol kan zijn. Criteria zijn o.a.: goed vergelijkbare panden met een relatief hoog voorzieningenniveau en de mogelijkheid van onderling overleg in kleine groepen (3 tot 10 panden).

amusementshallen
apotheken
appartementen
architectenbureaus
banken
badkamerspeciaalzaken
bakkerijen
benzinestations
bibliotheken
bioscopen
bloemenzaken
bouwmarkten
brandweerkazernes
cafés
dierenassielen
dierentuinen
dierenspeciaalzaken
discotheken
drogisterijen
drukkerijen
electronicawinkels
fietsenwinkels
fitnesscentra
garages
golfbanen
groentewinkels
hotels
huisartsenpraktijken
jachthavens
kantines
kantoor filialen
kapperszaken
kledingwinkels
koeienstallen
laboratoria
verlichtingsspeciaalzaken
makelaarskantoren
maneges
meubelzaken
musea
opticiens
keukenspeciaalzaken
kinderdagverblijven
kinderboerderijen
kringloopwinkels
pannekoekenhuizen
parkeergarages
postkantoren
reisbureaus
restaurants
sauna's
showrooms
slagerijen
sportwinkels
studio's
supermarkten
theaters
tennisbanen
tuinbouwkassen
tuincentra
uitzendbureaus
varkensstallen
videotheken
warenhuizen
winkelcentra
woonhuizen
ziekenhuizen
Uiteraard is deze lijst niet volledig, maar hij geeft wel een goed beeld van het type vastgoed waar de nutscode geschikt voor is.


 

 

nutscode: Een code waarin gegevens samengevat zijn op het gebied van gas-, water-, en stroominkoop (bijvoorbeeld "40-3-80"). Eventueel aangevuld met andere kentallen of tekstuele informatie. Het doel is een snelle en eenvoudige methode van monitoring.

meetperiode: Bijvoorbeeld 24 uur, een winkel voert dan in 24 uur bijvoorbeeld 3 registraties uit; bij opening, bij sluiting en weer bij opening, dit levert een makkelijk vergelijkbare nutscode op.

vergelijkingsbasis: Een meting op zich zegt niet zoveel, het wordt pas inzichtelijk als je hem kunt vergelijken op een zinvolle basis. Meestal is dit een week, maar het kan ook per vierkante meter winkeloppervlak, de winterperiode of aantal medewerkers zijn.

faxie: Een kruising tussen fax en aktie, Een korte actie waarbij van een beperkte groep gebouwen per fax enkele verbruikscijfers worden verzameld en liefst dezelfde dag via de eigen centrale organisatie worden teruggekoppeld aan de deelnemers.

lek-check: Korte inventarisatie met als doel om binnen een beperkte groep gebouwen mogelijke onopvallende waterlekkages te inventariseren, Met name geschikt voor bijvoorbeeld tuincentra en doe-het-zelf zaken.

nutscode-set: introductiebrief met doelstellingen van de check en informatie over de terugkoppeling, faxformulier, uitwerkingsbestand met grafieken e.d.

kostprijsstickers: Als daartoe aanleiding is kan een label gemaakt worden met daarop de nutscode van een specifiek apparaat of proces. Functie hiervan is extra inzicht op detailniveau waaruit de totale nutscode is opgebouwd. Voorbeeld: de totale nutscode is 20-2-80, die van apparaat "X" 2-1-20. Met andere woorden "X" neemt 10% van het gas, 50% van het water en 25% van de stroom voor zijn rekening.

peak-shaving: Het voorkomen van uitschieters (het "scheren" van de "pieken") is over het algemeen gunstig voor de energierekening. Meestal wordt dan gekeken binnen één dag naar het hoogste verbruik. Je kunt de "peak" ook zien als een periode, een apparaat of een filiaal. Dit levert mogelijk weer nieuwe inzichten op.

Een nutscode is een getal dat iets zegt over de inkoop van het gas-, water, stroom en eventuele andere voorzieningen. Dit kan in verbruikseenheden zijn maar ook in euro's. De samenstelling van de code is sterk afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt. Het snel en goedkoop inzichtelijk maken van opvallende inkoopverschillen is één van de meest functionele toepassingen van de nutscode.

In 24 uur 3 keer de meterstand opnemen bij 3 tot 10 filialen van dezelfde winkelketen of franchise organisatie. Bij opening, bij sluiting en tot slot weer bij de opening de volgende dag. Dit levert een dag- en een nachtcode op. Door die onderling te vergelijken ontstaat veel inzicht in besparingspotentie op filiaalniveau.
Het makkelijk kunnen vergelijken van kosten is de belangrijkste functie van de nutscode. Het doel van dit vergelijken is uiteraard de kosten te kunnen verlagen en de winst te verhogen. Het vergelijken van een nutscode in de zomer en in de winter levert bijvoorbeeld informatie op over kosten t.b.v. het binnenklimaat. Wat kost verwarming en wat kost verkoeling? Het vergelijken van bijvoorbeeld de waterinkoop van winkelfilialen geeft inzicht in besparingspotentie of mogelijke lekkages, doorlopende kranen en toiletten e.d. Daarnaast zijn er mogelijk andere interessante kostenposten die meegenomen kunnen worden.

benchmarking energieverbruik vergelijken duurzame energie kostenbesparing gratis gratis goedkoop besparen zuinig totaal overzicht schoonmaakkosten beveiliging waterverbruik energieverbruik nutscvoorzieningen energiebedrijven energieleveranciers kabel digitaal energiebesparing kosten inkoop beveiligingskosten energienet stroom gasverbruik waterverbruik lekkages inzicht winkelketens kostenbesparing arno vlooswijk vlooswijk energy saving watersaving use of resources zoekmachinechecknutscode nutscodezoekmachinecheck